- Danas vidimo oblik sebičnosti. Vidimo da neki ljudi ne žele imati dijete. Ponekad imaju jedno, i to je to, ali imaju pse i mačke koji zamjenjuju djecu. Ovo može nasmijati ljude, ali to je stvarnost - rekao je Papa. 

Pozvao je parove koji iz bioloških razloga ne mogu imati djecu da razmisle o usvajanju, kao i potencijalne roditelje da se "ne boje".

- Imati dijete je uvijek rizik, ali veći je rizik u tome da nemaš dijete, u nijekanju očinstva - rekao je.

Praksa je, rekao je poglavar katoličke zajednice od 1,3 milijarde ljudi u svijetu, "nijekanje očinstva i majčinstva i umanjuje nas, oduzima nam ljudskost".