Na konferenciji su doneseni zaključci koje će Turistička zajednica KS uvrstiti u svoj plan rada te ih uputiti prema nadležnim institucijama. 

Zaključeno je da se uputi inicijativa za donošenje zakona o planinarskim i biciklističkim stazama Kantona Sarajevo, koji bi sistemski riješio pitanje uspostavljanja, registracije i održavanja planinarskih i biciklističkih staza, u skladu sa praksom u zemljama Evropske unije i jugoistočne Evrope.

Također, potrebno je donijeti Pravilnik o uvjetima i kriterijumima registracije i kategorizacije planinarskih objekata na području Kantona Sarajevo.

Turistička zajednica KS će u saradnji sa resornim ministarstvom planirati namjenska sredstva za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i mapiranje legalno izgrađenih planinarskih i biciklističkih staza.

Konstatovano je i to da će Planinarski savez  KS i planinarska društva sa Turističkom zajednicom izraditi program stručnog osposobljavanja planinarskih vodiča i instruktora u skladu sa standardima Međunarodne planinarske organizacije i potrebama turističkih agencija koje dovode turiste u ova područja.

Predviđeno je da Turistička zajednica KS u saradnji sa planinarskim društvima i savezima usaglašava sa KJP Sarajevo-šume i lokalnim zajednicama trasiranje, postavljanje i održavanje planinarskih i biciklističkih staza.

Turistička zajednica KS hitno zahtijeva kontrolu vožnje džipova, kvadova i motora van zakonom utvrđenih puteva na planinama Igman, Bjelašnica i Treskavica.

Također podržava sistemsko upravljanje outdoor destinacijom Sarajevo putem uspostavljanja tijela/organizacije za upravljanje turističkom destinacijom, te osiguranjem kontinuiranog finansiranja planskog marketinga i promocije destinacije, izgradnje i održavanja turističke infrastrukture, kao i analiziranja iskustava outdoor i drugih turista u Kantonu Sarajevo.

Ovo su zaključci doneseni na konferenciji koju je organizirala Turistička zajednica KS povodom Svjetskog dana turizma, saopćili su organizatori.