Na zajedničkom sastanaku sa 45 aplikanata koji su ispunili uvjete javnog poziva za Program sufinansiranja samozapošljavanja Općine Novo Sarajevo, aplikanati su informisani o narednim koracima i dokumentacijom koju moraju dostaviti kako bi potpisali ugovor.  

Cilj ovog Programa je sufinansiranje zapošljavanja i kraće trajanje nezaposlenosti kroz stimulisanje samozapošljavanja. Program se realizuje pokretanjem samostalne djelatnosti nezaposlenih osoba sa evidencije biroa Novo Sarajevo, a aplikacije su se odnosile na  IT sektor, proizvodnu, te uslužnu djelatnost.

Općina će nezaposlenim osobama sa kojima ugovori budu potpisani na ime troškova registracije i početnog kapitala, doznačiti sredstva u iznosu od 400 maraka, te osigurati iznos od 600 maraka mjesečno, za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa, u trajanju od 12 mjeseci.

Ukupan iznos za Program sufinansiranja samozapošljavanja za 2018. godinu je 80.000 maraka, a u budžetu općine u 2019. godini će se osigurati sredstva za nastavak projekta.

Program realizuje Općina Novo Sarajevo u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.