Ova dionica se gradila kroz dva lota. Lot 1, dužine 4,9 km, pruža se od Tarčina do samog ulaza u tunel Ivan. Najvažniji objekti na ovom dijelu dionice su dva vijadukta Raštelica 1 i Raštelica 2.

Lot 2 je sam tunel Ivan, koji ima ukupnu dužinu od dva kilometra računajući i otvorene trase.

Beneficije koje pruža izgradnja dionice Tarčin – Ivan, osim približavanja cestovne povezanosti Sarajeva i Mostara i spajanja ceste M17 sa Koridorom Vc, svakako su ugodnija i sigurnija vožnja, što otvara i brojne ekonomske perspektive i poboljšava zaštitu okoliša u ovom dijelu BiH, saopćeno je iz JP Autoceste Federacije BiH.

Pogledajte kako se gradila ova dionica između Sarajeva i Konjica.