Granični prijelaz Svilaj nalazi se na sjeveru Bosne i Hercegovine na Koridoru Vc.

Ugovor o izgradnji novog graničnog prijelaza Svilaj potpisan je danas između Uprave za indirektno oporezivanje i konzorcijuma Niskogradnja d.o.o. Laktaši, Alfa Term d.o.o. Mostar i Tehton d.o.o. Banja Luka. Vrijednost ugovorenih radova je 18.713.999,35 KM sa PDV-om, a rok za izvođenje radova je 300 kalendarskih dana.

- U narednom periodu očekujemo potpisivanje i ugovora o vršenju nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji graničnog prijelaza Svilaj, a odabrani vršilac nadzora je Design & QC d.o.o. Sarajevo - saopćio je UIOBiH.

Kompleks novog graničnog prijelaza Svilaj lociran je na sjevernoj  granici Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom, a planiran je na površini od 103.000 m2. Na novom graničnom prijelazu će biti posebno odvojen putnički od teretnog saobraćaja, imat će četiri trake na ulazu u BiH i tri trake na izlazu iz BiH. U sklopu novog graničnog prijelaza bit će sagrađeni objekti za smještaj službenika Uprave za indirektno oporezivanje, Granične policije BiH i inspekcijskih službi, te objekat za smještaj špeditera i banke. Prijelaz će imati i zaseban energetski blok, poseban objekat za detaljan pregled vozila, kolske vage i veliku nadstrešnicu.