Kako je saopćeno iz Ministarstva finansija i trezora BiH, prvi ugovor o zajmu odnosi se na poboljšanje zdravstvenog sistema u BiH i nakon potpisivanja će putem Međunarodne banke za obnovu i razvoj biti osigurano ukupno 67,3 miliona eura od čega je za projekte u FBiH namjenjeno oko 19,2 miliona eura, a za RS oko 48 miliona eura.

Bevanda je kazao da je cilj projekta unapređenje zdravstvene zaštite u entitetima te da su povoljni uvjeti zajma.

- Drugi ugovor o zajmu odnosi se na finansiranje projekata klimatske otpornosti i konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru za šta je osigurano ukupno 61,4 miliona eura od čega će po 30,7 miliona eura biti alocirano na Republiku Srpsku i Federaciju BiH. Ugovorom je predviđeno da FBiH i RS iz alociranih sredstava osiguraju finansiranje u identičnim iznosima od po 1.576.000 eura za namjene jačanja kapaciteta poljoprivrednog informacijskog sistema u korist Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i agencija na nivou BiH koje se bave poljoprivrednim pitanjima - saopćeno je.

Uvjeti otplate su isti za oba kredita i podrazumijevaju rok otplate 32 godine uključujući sedam godina grejs perioda uz otplatu glavnice kredita u jednakim polugodišnjim ratama.