- Danas smo svi svjesni da su temelji evropski sigurnosti pod prijetnjom u Ukrajini zato se trebamo sjetiti koliko je poredak važan, kao i sigurnost naspram konflikta. Nakon svjetskih ratova, zajednički je uspostavljen set pravila i normi koje su poštovale vlade - naglasila je Harris.

Ponovila je da SAD drži stanovište da ljudi imaju pravo izabrati vlastitu formu upravljanja, da nacije imaju pravo izabrati vlastite saveznike, da je njihovo neprikosnoveno pravo da osiguraju poštovanje vladavine prava kao i da suverenitet i teritorijalni integritet svih država mora biti poštovan, ali i da se državne granice ne smiju mijenjati silom.

- Ovi principi donijeli su nam mir i sigurnost, a kičma svega toga je NATO savez, najbolji vojni savez kojeg je svijet ikada vidio. Kao odbrambeni savez odbijali smo napade na članice saveza posljednjih 75 godina - kazala je Harris.

Kao i govornici prije nje potvrdila je jedinstvo u odgovoru na ukrajinsko-rusku krizu, naglašavajući da su već mjere i sankcije bez presedana protiv Rusije spremne ukoliko dođe do eskalacije situacije jer dok Rusija tvrdi da je spremna na dijalog, akcije koje čine to ne potvrđuju.

Minhenska konferencija najveći je skup sigurnosnih stručnjaka na svijetu, na kojoj se, uz učešće najviših političkih zvaničnika, razmatraju sigurnosni problemi današnjeg svijeta.