U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 37,5 posto, termoelektrane sa 57,7, a vjetroelektrane sa 4,8 posto.

Proizvodnja koksa u maju 2021. godine iznosila je 83.749 tona, a u istom mjesecu 2020. godine evidentirano je 57.839 tona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u maju ove godine iznosila je 332.931 tone, a u istom mjesecu 2020. godine 363.231 tona. Proizvodnja lignita u FBiH u maju 2021, je 150.433 tone, a u maju 2020. godine 181.894 tone.