Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH Gordan Milinić i predstavnik Agencije za regiju Hercegovine Amir Kazić posjetili su sjedište kompanije Centra za obnovljive izvore energije Impro-Impex u Mostaru, i lokacije na kojima se u partnerstvu s investitorom iz Njemačke implementiraju projekti vjetroelektrane Grebak (u blizini Nevesinja)  i organske poljoprivredne proizvodnje (Gabela kod Čapljine).

Izvršni  direktor vjetroelektrane Grebak Miralem  Čampara i stručni  suradnik Centra za obnovljive izvore energije Impro-Impex Ramiz Zaimović su prezentirali dosadašnje faze u realizaciji spomenutih projekata.

Istraživanje potencijala vjetra na lokaciji Grebak započelo je prije 10 godina, nakon što su FIPA i Impro Impex-Centar za obnovljive izvore energije iz Mostara, prezentirali rukovodstvu Općine Nevesinje potencijale i benefite vjetroenergije na lokacijama Grebka i Morina, a tadašnji načelnik Nevesinja Brano  Miković odobrio postavljanje mjernih stubova.

Vlada Republike Srpske  je u aprilu 2019. godine sa firmom VE Grebak d.o.o. potpisala Ugovor o koncesiji za izgradnju vjetroelektrane Grebak snage od oko 50 MW i investicione vrijednosti oko 130 miliona maraka. Planirano je instaliranje do 15 vjetroturbina sa godišnjom proizvodnjom od oko 130 GWh električne energije. Planiran je mogući početak izgradnje za kraj 2020. (zašto je potrebna puna podrška projektu nadležnih institucija), a očekivani završetak  za kraj  2021 godine. Puštanje u pogon, probni rad i garantna ispitivanja predviđena su do sredine 2022. godine.

Prema odluci vlade Republike Srpske naknada za koncesiju iznosi 0,0055 KM / kWh proizvedene električne energije, a Općini Nevesinje bi mogao godišnje pripadati iznos i do 800.000 KM koncesione naknade. Proglašavanje vjetroelektrane projektom od javnog interesa bi trebalo ubrzati rješavanje imovinsko pravnih odnosa za  potrebe projekta.

U projektu poljoprivredne proizvodnje, koji se realizira na području Gabele kod Čapljine 140 hektara hercegovačke goleti pretvara se u plodnu podlogu za sadnju organskog bilja i drugih mediteranskih kultura kao što su masline, šipak, smokve i drugo, uz poštivanje najstrožijih standarda za organskom proizvodnjom kvaliteta "Demeter". 

U ovaj zahtjevni projekt je  do sada uloženo oko 10 miliona maraka, a planirana  ukupna investicija je 16 miliona maraka.

Direktor Milinić je izrazio veliko zadovoljstvo zbog ekoloških projekata koji će doprinijeti proizvodnji čiste energije i organskih poljoprivrednih proizvoda, te obećao svaku vrstu podrške i pomoći u njihovoj implementaciji.

Zbog značaja investicionih zahvata za lokalne zajednice, regiju i šire, FIPA će u suradnji s investitorom posvetiti punu pažnju u otklanjanju eventualnih administrativnih prepreka u realizaciji ovih projekata, navodi se u saopćenju FIPA-e.