Program sadrži 135 projekata s ukupnom vrijednosti od 17.398,23 miliona KM.

Od ovog iznosa se 8.604,88 miliona KM ili 49,5 posto odnosi na 71 kandidirani projekt. Od ukupnog broja, najveći broj kandidovanih projekata su podnijeli JP Elektroprivreda BH Sarajevo (16), zatim JP Autoceste FBiH (11), Ministarstvo okoliša i turizma (10), JP Međunarodni aerodrom Sarajevo (6), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, JP Željeznice Federacije BiH...

Iznos od 6.691,88 miliona KM ili 38,5 posto odnosi se na 57 projekata u implementaciji. 

Kroz PJI je planirano i 2.101,47 miliona KM ili 12 posto na sedam odobrenih projekata, a to su oni za čije finаnsiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenuta inicijativa za osiguranje potrebnih sredstava.

Vlada FBiH se na današnjoj sjednici u Mostaru upoznala i s kantonalnim programima javnih investicija za period 2023-2025. godina, i to Zeničko-dobojskog, Zapadnohercegovačkog, Unsko-sanskog, Sarajevskog, Tuzlanskog i Kantona 10.

Program javnih investicija Federacije BiH se priprema u svrhu podrške Vladi i institucijama Federacije BiH prilikom planiranja ulaganja i donošenja kvalitetnih investicijskih odluka. Usvaja ga svake godine Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstvo finansija nakon procesa prikupljanja podataka od učesnika u procesu planiranja investiranja.

PJI se priprema se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realiziranja programa javnih investicija.