Sarajlije i turisti iskorsitili su lijep dan kako bi uživali u ljepotama starog dijela grada.