Ukoliko GSHL sudski ne ospori ono što je odlučeno na Skupštini GIKIL-a, a to nije isključeno, ova kompanija će nakon dugo vremana dobiti i generalnog direktora koji nije stranac pod direktnom kontrolom Mittala.

Podsjećamo, GIKIL je nastao tako što je Vlada TK 2003. godine, u ime državne kompanije KHK, potpisala ugovor o strateškom partnerstvu sa GSHL-om Indijca Pramoda Mittala i dala im na upravljanje svoj udio od 67 posto u kompaniji GIKIL, koji je stvoren kao zajednička kompanije KHK, koja je u međuvremenu otišla u stečaj, i GSHL-a, koji se našao u likvidaciji nakon odluke britanskog suda na ostrvu Man.

- Uslijedit će izbor generalnog i izvršnih direktora i funkcioniranje kompanije trebali bi ići sasvim normalno. Novi generalni direktor će biti izabran u skladu s potrebnim kvalifikacijama, a to sigurno neće biti niko iz GSHL-a, odnosno pod kontrolom Mittala - kaže stečajni upravnik KHK Hajrudin Kunalić, koji je i jedan od članova novog Nadzornog odbora GIKIL-a.

Inače, Skupština GIKIL-a uslijedila je nakon što je Uprava kompanije donijela odluku o isključenju člana društva GSHL u likvidaciji, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine. Za članove Nadzornog odbora, pored Kunalića, izabrani su Enver Arnautović, Abdel Đozić, Abdulah Zukić i Jasmin Nukić.

Kunalić i Arnautović su predstavnici KHK u Nadzornom odboru, kao jednog od osnivača, a niko nije želio odgovoriti na pitanje koga predstavljaju ostala tri člana NO-a. Dvojica od njih su dobro poznata javnosti. Abdel Đozić je profesor na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, koji već duže vrijeme skreće pažnju na zagađenje okoliša za koje su odgovorni privredni giganti, a među njima i GIKIL. Abdulah Zukić je bivši ministar poljoprivrede TK, a sadašnji savjetnik premijera Denijala Tulmovića. Obojica su kadrovi SDA.

Inače, pretposljednja Skupština kompanije održana 23. septembra dovela je do toga da Mittalov GSHL izabere svih pet članova Nadzornog odbora. Nakon toga, KHK u stečaju podnosi tužbu, a Općinski sud Tuzla donosi zaštitnu mjeru i zabranjuje provedbu odluka sa sporne Skupštine i konstituiranje i rad Nadzornog odbora. Od tada do Skupštine održane prekjučer, GIKIL nije imao Nadzorni odbor. Hoće li sad druga strana, odnosno GSHL, pokušati osporiti posljednju Skupštinu ostaje da se vidi.