Optužena se tereti da je u dužem vremenskom periodu, radeći kao referentica za poslovne transakcije u UniCredit banci u Sarajevu, sa računa umrlog klijenta i bez naloga punomoćnika po računu, podizala novac i prisvajala sebi, saopćilo je Tužilaštvo KS.

- Tačnije, putem 69 transakcija s računa, podigla je ukupno 21.133 KM bez da je sačinjavala isplatne naloge, niti je transakcije evidentirala u blagajničkim dnevnicima.Na ovaj način je optužena pribavila sebi imovinsku korist u ukupnom iznosu od 21.133 KM i za isti iznos oštetila Unicredit banku - navedeno je u optužnici.

U optužnici je postupajuća tužiteljica predložila sudu oduzimanje imovinske koristi.

Za glavni pretres predloženo je saslušanje četiri svjedoka, vještaka ekonomske struke i izvođenje više od 30 materijalnih dokaza, naveli su iz Tužilaštva.