Nakon što su ispunjeni zahtjevi Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Rudnika uglja Kreka u Tuzli, odnosno isplaćena je oktobarska plaća u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH, Sindikalni odbor je stavio van snage odluku u održavanju štrajka.

Informaciju o odgodi štrajka saopćila je Sindikalna organizacija Rudnika uglja Kreka.

Štrajk je bio najavljen za 26. novembar sa početkom u 7 u svim rudnicima (Šikulje, Mramor, Dubrave), pogonima i Generalnoj direkciji ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla.