Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavila je javni poziv za prava na vršenju istraživanja nalazišta nafte i plina, piše BiznisInfo

Vlada FBiH, kako se navodi, pozdravlja mogućnost da se uvedu kapitalni investitori u pograničnu regiju u pogledu aktivnosti na istraživanju i proizvodnji nafte i plina.

Prihvatljivim će se smatrati one ponude koje su izrađene u skladu sa datim uputama za sastavljanje ponuda i koje se dostave ne kasnije od 27. maja 2020. godine.

– Vlada FBiH sa ponosom podržava Ministarstvo da izvrši ovo historijsko i prvo otvoreno javno nadmetanje kako bi se istražili i koristili netaknuti potencijalni geološki resursi Federacije BiH, za razvoj energetske industrije, povećanje energetske sigurnosti i budućeg ekonomskog rasta i prosperiteta Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine – navodi se, između ostalog, u dokumentu.

Javno nadmetanje se vrši u svrhu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju putem potpisivanja ugovora o koncesiji između Vlade Federacije BiH i Odabranog ponuđača.

Prostor za koji se raspisuje javno nadmetanje obuhvata 4 bloka. Tri bloka nalaze se na prostoru Panonskog bazena – Blok BiHPo1, Blok BiHPo2 (u Posavini) i Blok BiH Tz (u tuzlanskom kraju), a jedan blok je na prostoru Dinarida – Blok BiH D1 (odnosno u Hercegovini).

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije će bazirati ocjenu ponuđača na tehničkoj, finansijskoj i stručnoj sposobnosti.

Ocjena ponude će se bazirati na količini i kvalitetu ponuđenih istražnih radova / programa rada koji će na najbolji način djelovati na glavni cilj, a to je da se istražnim radovima razumije i realizuje potencijal resursa ugljovodonika FBiH.

Isto tako ponuda će se ocjenjivati i na osnovu finansijskog kriterija. Ponuđači imaju pravo na pristup raspoloživim postojećim geološkim podacima.

Procjena značajnih ponuda će se vršiti simultano, te Ministarstvo potiče samo one ponuđače koji zadovoljavaju minimalne kriterije da izrade i predaju svoje ponude.

Faze programa rada

Istraživanje je podijeljeno u dvije faze sa ukupnim trajanjem od 6 godina.

Investitori moraju da daju obavijest o namjeri nastavka faze II ili napuštanja Istražnog bloka minimalno 3 mjeseca prije isteka Faze I.

Prelazak u Fazu II zahtijeva da je završena minimalna radna obaveza koja je potrebna. Period istraživanja se može da produži u skladu sa Članom 25. Zakona za budući period od dvije godine.

Cijeli dokument pogledajte OVDJE