Optužnicu je u cijelosti potvrdio sudija za prethodno saslušanje Općinskog suda u Mostaru.    

Optužnicom se H. B. tereti da je 14. aprila 2021. godine u Mostaru, prilikom prijave na Javni konkurs od 3. aprila 2021. godine za prijem namještenika na radno mjesto viši referent VKV automehaničar u Odjelu prometne tehnike naoružanja i tehničke zaštite MUP-a HNK predao ovjerenu kopiju diplome o završenoj srednjoj stručnoj školi, izdatu od JU Mješovita srednja saobraćajna škola u Sarajevu.

Na navedeno radno mjesto je i izabran, a nakon čega je u fazi provjere validnosti priložene diplome utvrđeno da on ne prolazi kroz evidencije navedene škole, odnosno, da ona nije izdala navedenu diplomu, što mu je bilo poznato, te je tako, na taj način, lažnu javnu ispravu upotrijebio kao pravu, čime je počinio krivično djelo krivotvorenje isprave, saopćilo je Tužilaštvo HNK.

U Općinskom sudu u Mostaru 22. maja održat će se ročište radi izjašnjenja o krivici optuženog H. B.