Potpisivanjem pomenutih ugovora, bit će omogućen otkup električne energije koja se iz 76 solarnih elektrana predaje u distributivnu mrežu elektroprivrednih poduzeća u Federaciji BiH, navodi se u saopćenju OIEiEK-a.

- Otkup električne energije iz ovih 76 postrojenja, vršit će se po referentnim otkupnim cijenama, u trajanju najviše do šest mjeseci, odnosno dok proizvođač ne stekne status kvalifikovanog proizvođača električne energije kod Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, a samim tim i uvjete za podnošenje zahtjeva Operatoru za OIEiEK za otkup električne energije iz postrojenja obnovljivih izvora energije po referentnim cijenama - izjavio je Edim Memić, direktor Operatora za OIEiEK.

Vlada Federacije BiH usvojila je obavezujuće ciljeve za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji predstavljaju kontinuitet utvrđenih obavezujućih ciljeva iz APOEF-a.

Usvajanjem ove odluke, omogućen je otkup električne energije iz postrojenja u probnom radu, te otkup električne energije po referentnim cijenama, ukoliko se proizvodnja kvalifikovanih proizvođača uklapa u obavezujuće ciljeve. Ova odluka se primjenjuje do donošenja planskog dokumenta kojim će biti utvrđeni obvezujući ciljevi za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH do 2030. godine, u skladu s obavezama proisteklim iz ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

- Za otkup električne energije od kvalifikovanih proizvođača po garantovanim otkupnim cijenama potrebno je usvojiti planske dokumente koji bi to omogućili. Prije svega, neophodno je usvajanje novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije – ističe Memić.

Vlada Federacije BiH je 30. juna, utvrdila Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i  uputila Parlamentu Federacije BiH na dalje postupanje. Nacrt ovog zakona, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH će razmatrati na sjednici zakazanoj za 26.-27.07.2022. godine.

– Nacrt novog Zakona, umjesto dosadašnjeg otkupa električne energije iz obnovljivih izvora energije putem podsticajnih cijena, predviđa transparentniji i ekonomičniji način podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije kroz aukcije za izgradnju novih elektrana velikih snaga – istaknuo je Memić.

Novim zakonom bit će uveden sistem prosumera. Na ovaj način će se omogućiti građanima, odnosno privatnim kompanijama da uz status potrošača steknu i status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Slijedom uvođenja jeftinijih i efikasnijih sistema tržišnih šema podsticaja, te realizacijom građanske energije, Bosna i Hercegovina pribiližit će se energetskim politikama Evropske unije, navodi se u saopćenju OIEiEK-a.