Upravni odbor Sindikata "ArcelorMitala" Zenica (AMZ), uz samo jedan suzdržan glas, jučer je donio odluku o zakazivanju generalnog štrajka u ovoj kompaniji u koji će stupiti 23. oktobra. Generalna obustava rada zakazana je zbog nepotpisivanja Pojedinačnog kolektivnog ugovora, koji su predstavnici Sindikata Upravi kompanije dostavili 17. januara ove godine.

- Na dan početka štrajka, već od sedam sati ujutro, neće biti proizvodnje, neće biti ulaza sirovine i neće biti prodaje robe. Sva postrojenja će ići na toplotni režim - najavio je predsjednik Sindikata AMZ-a Zuhdija Kapetanović.

Navodi da su od vanredne sjednice Skupštine Sindikata imali pet sastanaka s vodstvom kompanije, ali se nisu dogovorili oko povećanja plaće. Plaća, kazao je, nije uvećavana od 2014. godine, a ponuda Uprave kompanije bila je da se varijabilno plaća uveća za 5,5 posto, dok je Sindikat tražio uvećanje plaće za 10 posto.

- Od povećanja, koje nam je ponudila Uprava, fiksni dio plaće, počev od 1. jula 2018. godine, bio bi povećan za dva posto, dok bi 3,5 posto bila "dodatna stimulacija" za 2018. godinu i to na osnovu finansijskih rezultata, što smo odbili. Sindikat zahtjeva da, u novom Pojedinačnom kolektivnom ugovoru, koji će vrijediti godinu dana, najniža satnica, prije oporezivanja, bude uvećana sa 3,06 na 3,37 KM. Zahtijevamo i isplatu regresa u visini od 50 posto prosječne plaće u kompaniji, a za radnike kvalifikacije KV uvećanje koeficijenta složenosti poslova sa 1,28 na 1,30 - kazao je Kapetanović.

Povećanje plaće od dva posto, dodao je, u Sindikatu smatraju sadakom, jer sva su dosadašnja povećanja bila veća od četiri posto.

- Ali, spremni smo još razgovarati, jer ima dosta vremena. Zato smo uzeli 33 dana da organiziramo štrajk, jer Zakon o štrajku ne ide u prilog nikome ko zakazuje štrajkove. Ako i do tada ne budemo sve odradili, prolongirat ćemo početak štrajka za nekoliko dana - kazao je Kapetanović.

Predsjednik Sindikata metalaca ZDK-a Kenan Mujkanović kaže da je kompnija u zadnih deset  godina smanjila broj radnika za 1.700 izvršilaca, a proizvodnja je za 15,6 posto veća nego u zadnje četiri godine.

- Produktivnost po radniku povećana je za 35 posto, u odnosu na produktivnost od prije posljednjeg povećanja plaće - istakao je Mujkanović.