Presudu je izreklo tročlano Sudsko vijeće u sastavu: Branko Perić, kao predsjedavajući, te sudije članovi Vijeća Braco Stupar i Goran Radević. 

Sudija Perić, izdvojio je svoje mišljenje, odnosno nije se složio s osuđujućom presudom.

U nastavku pogledajte snimke sa jutrošnjeg ročišta, a na kojem su i sudija Perić i sudija Braco Stupar dali obrazloženje za svoje odluke.