Najzahtjevniji dio IX transverzale: Radovi na nadvožnjaku preko željezničke pruge teku planiranom dinamikom, završetak u maju naredne godine

Radovi na gradnji nadvožnjaka preko željezničke pruge, najzahtjevnijeg dijela projekta IX transverzale, koji treba spojiti ulice Safeta Zajke i Džemala Bijedića u općini Novi Grad, teku planiranom dinamikom.

Gradilište su danas obišli premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministar saobraćaja Mujo Fišo sa predstavnicima Direkcije za puteve KS, firme izvođača radova Euro-Asfalt i IPSA Instituta, koji vrši nadzor nad radovima.

Trenutno se izvode radovi na fundiranju nadvožnjaka, grade se temelji i stubovi. Kako je naveo Enver Ajanović, izvršni direktor Euro-Asfalta, 50 posto radova je završeno, za dva mjeseca očekuje se završetak kompletne izgradnje armirano-betonskih nosača mosta, te do kraja godine i njihovo montiranje.

- Ovim će za narednu godinu ostati samo završni radovi na vijaduktu. Ove godine ćemo pokušati radovima obuhvatiti i dio trase u dužini od 100 metara, da izgradimo armirano betonske zidove. Sve u svemu, plan završetka ovog dijela projekta IX transverzale, dakle trasa i vijadukt, je maj naredne godine - kazao je Ajanović.

Projektom je predviđena izgradnja IX transverzale sa rekonstrukcijom postojećih raskrsnica i ulica Džemala Bijedića i Safeta Zajke. Podrazumijeva izgradnju saobraćajnice sa po dvije trake u oba smjera dužine 450 metara, izgradnju nadvožnjaka preko šest kolosijeka željezničke pruge dužine 150 metara, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice u ulici Safeta Zajke i njeno pretvaranje u kružni tok, uključujući pothodnike za pješake.

Projekt finansiraju Kanton Sarajevo putem Ministarstva saobraćaja, Direkcije za puteve i Općina Novi Grad. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 9.742.831 maraka.

- Naredne godine bi trebali početi i radovi na kružnom toku u ulici Safeta Zajke, u Boljakovom Potoku. Za njegovu izgradnju Vlada KS je također osigurala novac iz kredita EBRD-a, u iznosu od tri miliona eura. Tako bi kompletna IX transverzala u narednoj godini bila završena - pojasnio je premijer Zolj i dodao je da je u planu i rekonstrukcija mosta na Miljacki.

Po njegovim riječima, radi se o primarnoj gradskoj saobraćajnici kojom je planirano povezivanje lijeve strane općine Novi Grad sa obilaznicom grada, budućim gradskim autoputem i naseljima na desnoj strani. Ima ulogu najkraće veze za kretanje vozila iz pravca naseljenih mjesta sa desne strane Miljacke prema Alipašinom Polju i dalje prema centru grada i Ilidži.

- Ulicom Safeta Zajke se ostvaruje svojevrstan ulaz i izlaz iz grada iz smjera autoputa sa Sarajevske obilaznice, te iz smjera Rajlovca, tako da ova saobraćajnica predstavlja vezu navedenih ulaza, odnosno izlaza sa centrom grada kroz naselja Boljakov Potok, Buča Potok i dalje prema naseljima Otoka i Pofalići. Izgradnjom IX transverzale omogućit će se mnogo brži saobraćaj i rasteretiti primarne gradske saobraćajnice, što je i cilj - kazao je ministar Fišo.

Dodao je da će se spojem ove saobraćajnice sa LOT-om 2C Sarajevske obilaznice stvoriti uvjeti za direktan pristup autoputu. Naveo je i da je odabran izvođač radova za rekonstrukciju ulice Džemala Bijedića, sa četiri trake, a kojom će se preko V transverzale moći direktno prisupiti Južnoj longitudinali, navodi se u saopćenju Vlade KS.