Na Zeničkoj obilaznici Koridora Vc danas su spojili desni vijadukt Babina rijeka na visini od 120 metara čim je zvanično izgrađen trenutno najviši vijadukt na dionici puta kroz Bosnu i Hercegovinu.

Jedan od najzahtjevnijih građevinskih objekata na poddionici Klopče – Donja Gračanica, gradi se tehnologijom slobodne konzolne gradnje i prelazi preko doline tj. korita Babine Rijeke na maksimalnoj visini od 120 metara i to od nivoa rijeke do nivoa kolovoza. Krajnji rasponi su dužine 110 metara, a glavni raspon iznosi 165 metara.

Spajanjem desnog vijadukta bit će uspostavljena nesmetana komunikacija kroz gradilište, tako da će doći do rasterećenja transporta materijala lokalnim cestama. Što se tiče radova desne strane vijadukta Babina Rijeka ostalo je još da se uradi betoniranje i kompletiranje spojnog segmenta rasponske konstrukcije, završni radovi na krilima upornjaka i prelazne ploče, betonske sigurnosne ograde, hidroizolacija i asfalt, navode iz  JP Autoceste FBiH.

Na svakom stubu će biti 16 parova segmenta i jedan spojni 17. između stubova. Osim ove slobodne konzolne gradnje na centralnom rasponu vijadukta Babina Rijeka izvesti će se i dio rasponske konstrukcije od 30 metara.

Finalni radovi na poddionici Klopče – Donja Gračanica bit će završeni na kraju građevinske sezone iduće godine.