Migranti koji u BiH naprave neki prekršaj ili krivično djelo imaju potpuno isti tretman kao i državljani BiH, odnosno nakon što ih policija privede i sasluša slučaj preuzima nadležno tužilaštvo, u slučakju krivičnog djela, ili prekršajni sud u slučaju počinjenog prekršaja, pojasnio je direktor službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić.

Svjedoci smo da se migranti koji dolaze u BiH sve češće pojavljuju u crnim hronikama. Posljednji takav slučaj dogodio se u Bihaću u ponedjeljak, kada su dva Palestinca i jedan Marokanac pokušali ukrasti jaknu u jednoj prodavnici. Kada ih je radnica u toj trgovini pokušala spriječiti, jedan od lopova zaprijetio joj je nožem.

Prema riječima Slobodana Ujića, u svim slučajevima kada migranti počine krivično djelo ili prekršaj Služba za poslove sa strancima izriče mjeru protjerivanja i zabrane ulaska u BiH.

- Ova mjera se provodi tek nakon što počinioci plate izrečenu prekršajnu kaznu, odnosno nakon što izdrže zatvorsku kaznu u slučajevima krivičnih djela. Nakon plaćene, odnosno izdržane kazne te osobe se protjeruju ili u zemlju porijkla ili na osnovu sporazuma o readmisiji u državu iz koje su došli u BiH. Protjerivanje u države porijekla vrši se kada je u potpunosti i nedvojbeno utvrđen identitet počinioca. Međutim, ako ta osoba nema dokumenata ili ako traje proces utvrđivanja njenog identiteta, onda se ona izručuje zemlji iz koje je došla u BiH. Izuzetak su slučajevi kada počinilac vodi porijeklo iz države sa kojom BiH ima sporazum o pravnoj saradnji, koja uključuje i međusobno poštivanje sudskih presuda. Tada se takvi počinioci izručuju u zemlju porijekla da tamo izdržavaju kaznu. Međutim, sa zemljama iz kojih uglavnom dolaze migranti BiH nema sklopljene ovakve sporazume – pojasnio je Ujić.

Napomenuo je kako svako izručenje košta BiH nekoliko desetaka hiljada maraka.

- Kada vršimo izručenje u države iz koje počinioci vode porijeklo moramo platiti čarter let, jer komercijalne avio kompanije ne žele da se izručenje obavlja putem redovnih linija. Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex organizuje zajedničke letove za izručenja, što je finansijski daleko povoljnije za zemlje koje organizuju izručenje. Međutim, BiH još uvijek nema pristup ovom projektu. U toku su pregovori da i BiH može koristiti ovu pogodnost, a kada budu završeni bit će poznato, između ostalog, i sa kojeg aerodroma u regiuonu će Frontex obavljati ove zajedničke letove – dodao je Ujić.