Povodom početka septembarskog ispitnog roka, te velikog broja pitanja i dilema koji se pojavljuju među studentima pred početak nove akademske godine, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu izdao je saopćenje za medije u kojem informiše sve studente sarajevskog Univerziteta, da i dalje bez bilo kakvih smetnji mogu koristiti prava za koja se  SPUS uz veliku borbu i napore izborio.

- Posebno želimo informisati studente da i u predstojećoj akademskoj 2018./2019. godini, kao i u prethodnoj imaju ista prava, te da im ta prava ne mogu biti samovoljno uskraćena od strane određenih pojedinaca na fakultetima i akademijama, osim u slučaju eventualnih izmjena Zakona o visokom obrazovanju KS – navode is SPUS-a.

Ističu činjenicu da studenti u septembarskom ispitnom roku imaju pravo na dva ispitna roka i to na prvi rok na kojem mogu polagati sve ispite, te drugi rok na kojem mogu polagati samo jedan predmet koji odaberu, bez obzira na preostali broj nepoloženih predmeta.

- Također napominjemo i da studenti u narednu akademsku godinu mogu prenijeti dva predmeta bez obzira na broj ECTS bodova koji ta dva predmeta nose, odnosno mogu prenijeti više od dva predmeta, čiji zbir ECTS bodova ne prelazi dvanaest bodova – navodi se u saopćenju.

Važna informacija za sve studente jeste i oduzimanje statusa redovnog studenta u slučaju druge obnove godine, koje se može desiti jedino pod uslovom da su obnavljali prethodnu, odnosno jos uvijek tekuću akademsku godinu, prethodne godine se ne mogu retroaktivno računati.

- Nadamo se i da će svi studenti koji se budu trudili i imali prosjek ocjena veći od osam, a koji su u statusu samofinansirajućeg studenta, ostvariti uz pomoć i razumijevanje UNSA pravo na prelazak u kategoriju redovnih studenata – saopćeno je.

Svi studenti čiji su roditelji šehidi, RVI i dobitnici najvećih ratnih priznanja Armije Republike Bosne i Hercegovine moraju biti oslobođeni plaćanja školarine, bez obzira iz kojeg dijela naše države Bosne i Hercegovine dolaze.

- Svim studentima želimo puno sreće i puno položenih ispita na predstojecim ispitnim rokovima i u predstojećoj akademskoj godini. Pozivamo studente da sve neregularnosti koje uoče, te svako kršenje njihovih prava i Zakona o visokom obrazovanju KS, prijave Upravi za inspekcijske poslove KS – zaključuje predsjednik SPUS-a Merim Serdarević.