Vještak medicinske struke dr. Hamza Žujo se u direktnom ispitivanju, odgovarajući na upite zastupnice optužbe u ovom predmetu, tužiteljice Šejle Herceglije, očitovao u vezi s nalazima i mišljenjima koje je sačinio u skladu s naredbama Tužilaštva Kantona Sarajevo (KS) od 26. augusta i 10. novembra 2021. godine.

Prvi nalaz je u kontekstu optužbi za nasilje u porodici i odnosi se na incident iz perioda prije ubistva, odnosno na vještačenje povreda na temelju medicinske dokumentacije koje su onda konstatirane kod oštećene Alme Kadić, njene majke Sevde Kadić i optuženog Eldina Hodžića.

Vještak je u vezi s tim zaključio kako se kod sviju radilo o lakim tjelesnim povredama.

U sklopu drugog nalaza, koji je u vezi sa inkriminiranim događajem i povredama konstatiranim kod optuženog Hodžića, vještak je, također, zaključio kako se radi o lakim tjelesnim povredama u obliku oguljotina.

Međutim, vještak se nije mogao izjasniti o načinu na koji su te povrede nastale.

Odgovarajući u indirektnom ispitivanju, na upit branitelja optuženog, advokata Omara Mehmedbašića – da li je njegov branjenik bio napadnut, vještak je kazao kako se o tome ne može izjasniti.

Podsjetio je kako je potonji nalaz sačinio na temelju uvida u medicinski nalaz, odnosno dokumentaciju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, te fotodokumentaciju MUP-a Kantona Sarajevo.

Vještakinja Fatima Omerspahić, uposlenica MUP-a KS (Odsjek za krim-tehniku i forenziku) je na temelju nalaza i mišljenja koji se odnosi na vatreno oružje, kojim je spomenuto ubistvo počinjeno, zaključila kako čahura pronađena na mjestu događaja potiče iz ispaljenog metka.

Predmet vještačenja, koje je izvršeno u skladu s naredbom Tužilaštva KS od 1. septembra 2021. godine, bio je pištolj marke "Gardone Bernardelli" call. 7.65 mm, te municija (26 metaka) i spomenuta čahura.

Vještakinja je, također, konstatirala kako se radi o ispravnom oružju koje nije osjetljivo na udar, a u čijoj su se cijevi nalazile barutne čestice, te koje nakon posljednjeg ispaljenog metka nije čišćeno.

Optužnica Hodžića, tereti za krivična djela - nasilje u porodici (član 222, stav 6 KZFBiH) i ugrožavanje sigurnosti, te krivično djelo kažnjivo po Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije KS (neovlašteno posjedovanje oružja).

Konkretno, optuženi se tereti da je 4. jula prošle godine oko 17.30 sati u sarajevskom naselju Boljakov Potok, u ulici Mahmuta Bušatlije ispred kuće koju su koristili članovi porodice K. A., usmrtio suprugu koju je prethodno u dužem vremenskom periodu zlostavljao.

Nastavak glavnog pretresa u ovom predmetu, koji je u fazi dokaznog postupka optužbe, zakazan je za 29. juni.