Usvajanje ovog izvještaja je veoma važan korak za nastavak borbe protiv trgovine ljudima i provođenje preventivnih mjera na osnovu utvrđenog stanja u ovoj oblasti, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Ministarstvo je na osnovu podataka dobijenih od  tužilaštava, službi za sprovođenje zakona, centara za socijalni rad te nevladinih organizacija, utvrdilo da je u navedenoj godini identifikovana 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima.

Za krivična djela povezana s trgovinom ljudima u Bosni i Hercegovini u prošloj godini su provedene istage protiv 48 osoba, a podignuto je 20 optužnica protiv 31 osobe.

Sudovi su u toku 2019. godine osudili 34 osobe, te izrekli sedam odgojnih mjera protiv maloljetnika. Na zatvorsku kaznu osuđene su 24 osobe, izrečena je jedna uslovna kazna te dvije novčane kazne. Donešena je i jedna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

U efikasnoj  borbi i potpunom provođenju Strategije, Bosna i Hercegovina ima punu podršku iz Ambasade SAD u Sarajevu i USAID-a, koji su i do sada snažno ohrabrivali nadležne institucije u BiH za borbu protiv trgovine ljudima, navodi se u saopćenju.