U centru je tokom pretresa zatečeno ukupno oko 1.500 osoba.

VEZANI TEKST - Velika akcija policije u Sarajevu: MUP KS "češlja" migrantski kamp na Ilidži

Za tri sigurnosno interesantne osobe izrečena je mjera protjerivanja iz Bosne i Hercegovine i stavljeni su pod nadzor u Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima.

Radi se o jednom državljaninu Alžira i dva državljanina Maroka. Služba za poslove sa strancima provodi dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti na njihovom udaljenju iz Bosne i Hercegovine.

Također, nakon provedenog postupka, izrečena je mjera protjerivanja za 15 migranata, od kojih su četiri državljana Afganistana, tri državljana Pakistana, tri državljana Indije, dva državljana Alžira, jedan državljanin Maroka, jedan državljanin Gvineje i jedan državljanin Irana, kojima je određena mjera stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar ili ograničenjem kretanja na određenom mjestu.

Radi se o osobama za koje su pronađeni materijalni dokazi o njihovom identitetu, te drugi dokazi koji se mogu koristiti u postupku readmisije i njihovog udaljenja iz Bosne i Hercegovine.

Iz Službe za poslove sa strancima i MUP-a Kantona Sarajevo saopćili su da će i tokom narednog perioda nastaviti sa aktivnostima pojačane kontrole kretanja stranaca, kao i kontrole pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja strancima, te preduzimati sve neophodne operativne i druge zakonom propisane aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine.