Zavod za planiranje projektiranje i razvoj direktne instrukcije o prioritetima u djelovanju daje od brčanske izvršne i zakonodavne vlasti, a regulacijski planovi koje sačinjava pod stalnim su revizijom građana posredstvom javnog uvida ali i pod lupom stručne analize ekspertskih kuća iz ove oblasti i od svih pomenutih nivoa Zavoda, dobio je zeleno svjetlo za desetak projekata, koji su predviđeni za izradu Regulacionih planova.

Kad je riječ o Regulacionom planu "Ciglana" izrada je već starovala, javlja Radio Brčko.

- Dodatno radimo plan za uređenje obale Save od Ciglane do Brezika u dužini od 4.500 metara. To praktično znači da će u dužini od 4,5 kilometara biti i šetnica i biciklističke staze. To podrazumjeva i uređene obale rijeke Blizne, Brke i Tinje. Time bi stanovnici Brčkog imali mogućnost izaći i praktično živjeti na rijeci Savi - naglasio je Dedeić.

Osim šetnica i biciklističkih staza na obali Save, tačnije na izletištu Ficibajer, gotovo u samoj gradskoj jezgri grada radi se sveobuhvatan Regulacioni plan.

- Projektujemo multifunkcionalnu dvoranu na Ficibajeru sa zatvorenim bazenom, potom akva-parkom. Također će se projektirati marina, jedna za jahte i kruzere, a druga za brodice i domaće korisnike - naglašava Dedeić.

Poseban projekt je "Fazanerija".

- Na ovaj način bi paralelno jačali takozvani nautički i lovni turizam čime bi Brčko postalo prepoznatljivo, ne samo u BiH već iu regionu. Nakon toga slijedi investiranje, o čijem načinu i dinamici će odluke donositi, brčanska Vlada i Skupština - zaključio je direktor brčanskog Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Ismet Dedeić .