Od januara do augusta 2019. godine u Bosnu i Hercegovinu isporučeno je ukupno 156 miliona Sm3 (standardnih kubnih metara) prirodnog gasa.
Od toga je Federaciji BiH isporučeno 119 miliona Sm3.

Potrošači u Federaciji BiH su u prvih osam mjeseci 2018. godine potrošili 109 miliona Sm3, što znači da je ove godine u FBiH ostvareno povećanje potrošnje prirodnog gasa za devet posto u odnosu na isti period prošle godine.

Od ukupne potrošnje (156 miliona Sm3) prirodnog gasa u BiH oko 75 posto odnosi se na Federaciju BiH a oko 25 posto na Republiku Srpsku.

Što se tiče predstojeće sezone grijanja, iz BH-Gasa navode u saopćenju, da nema nikakve najave za bilo kakve smetnje u snabdjevanju potrošača prirodnim gasom u narednom periodu.