Od ukupno registriranog broja cestovnih motornih vozila u 2021. godini 87,1% (601.644) odnosi se na putnička, 10,4% na teretna (71.603), a 2,5% na sve ostale kategorije vozila.

Posmatrano po godinama starosti, od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila 6,5% nalazi se u kategoriji starosti do pet godina, 34% je u kategoriji od šest do 15 godina, dok je 59,5% starije od 15 godina.

Od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila, 41.424 odnosi se na prvi put registrirana vozila u 2021. godini, što je za 21,8% više u odnosu na 2020, kada je prvi put registrirano 34.013 vozila, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.