Istakao je da je odluka donesena zbog izuzetno loše epidemiološke situacije koja ograničava poslovne aktivnosti. Mahmuzić je naveo da se osnovni kriteriji za primjenu privremenih mjera nisu mijenjali.

Dodao je da će Agencija nastaviti pratiti situaciju u FBiH i u skladu s tim donositi eventualne nove mjere.