U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 27,6 posto, termoelektrane sa 68,8, a vjetroelektrane sa 3,6 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u oktobru ove godine iznosila je 420.262 tone, dok je u istom mjesecu 2021. godine proizvodnja iznosila 349.731 tona. Proizvodnja lignita iznosila je 108.285 tona, u oktobru prošle godine 132.719 tona. Proizvodnja koksa u oktobru 2022. iznosila je 59.679 tona, a u istom mjesecu 2021. godine 84.007 tona.

Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva 83.050 tona, zatim bezolovnog motornog benzina 11.066 tona, ulja ulja 6.740 tona, tehničkog naftnog plina (TNP) 1.596 tona i avionskog benzina 1.171 tona, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.