U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna neto plaća u junu 2022. bila je nominalno viša za 11,6%, a realno niža za 4,4%. U junu u odnosu na maj tekuće godine najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno je u financijskoj i djelatnosti osiguranja za 8,3%, zatim u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu za 3,4%.

Najveće smanjenje prosječne neto plaće bilo je u djelatnostima – prijevoz i skladištenje za 3,1%, zatim u poslovanju nekretninama za 0,6%.

Najveće prosječne neto plaće u junu imali su zaposleni u financijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.925 KM, zatim u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom od 1.847 KM te u djelatnosti informacije i komunikacije u iznosu od 1.658 KM.

Najniže neto plaće imali su radnici zaposleni u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) u iznosu od 672 KM te građevinarstvu u iznosu od 815 KM.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom u junu 2022. u FBiH iznosi 1.723 KM i nominalno je viša za 0,5%, a realno niža za 1,2% u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plaća u junu 2022. godine bila je nominalno viša za 11,4%, a realno niža za 4,6%.