Zaključno sa četvrtim aprilom 2021. godine KS-u je putem ovog Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo distribuirano 3.696 doza vakcina protiv oboljenja Covid-19, i to 2.100 doza Covishield AstraZeneca vakcina, koje su stigle kao donacija Republike Srbije, i 1.596 doza Pfizer vakcina iz kontingenta COVAX mehanizma.

Proces vakcinacije u KS-u je započeo 10. marta 2021. godine. Prvi prioriteti su bili zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici u javnim zdravstvenim ustanovama, te institucijama, posebno oni koji se bave dijagnosticiranjem, liječenjem i rehabilitacijom pacijenata od Covid-19 oboljenja, a prije svega osoblje koje radi na Covid-odjelima.

Do 25. marta 2021. godine je završena prva faza  vakcinacije. Ukupan broj zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji je vakcinisan u toj fazi, u dvije sedmice marta ove godine, je iznosio 2.097, što predstavlja 31,5 posto u odnosu na iskazane potrebe iz zdravstvenih ustanova.

Sve službeno prijavljene neželjene reakcije, njih ukupno devet, nakon vakcinacije su istražene i radi se o uobičajenim reakcijama kao što je lokalizovana bol na mjestu aplikacije, otok, temperatura do 38 °C, groznica, slabost u trajanju od jednog dana.
 
Prvi kontingent iz COVAX mehanizma sa 1.596 doza Comirnaty Pfizer vakcina, Zavod za javno zdravstvo KS je zaprimio 30. marta 2021. godine, čime je omogućen nastavak imunizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u javnim zdravstvenim ustanovama u KS-u. Vakcine su također odmah distribuirane u sve javno-zdravstvene ustanove proporcionalno iskazanim potrebama (detaljno u tabeli). Ukupan broj otpisa/rastura vakcina iz ovog kontingenta je devet, uzimajući u obzir da se radi o višedoznim vakcinama (šest doza u flakonu).

Druga faza vakcinacije je završena četvrtog aprila 2021. godine u kojoj je vakcinisano 1.587 zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Nakon ove faze, imunizacija je prema do sada iskazanim potrebama završena u Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš" i Stomatološkom fakultetu sa klinikama UNSA.

Zavod za javno zdravstvo KS je petog aprila 2021. godine zaprimio 3.590 AstraZeneca vakcina iz drugog kontingenta COVAX mehanizma. Stoga, od šestog aprila 2021. godine započela je treća faza vakcinacije. U toku ove faze, pored nastavka vakcinisanja u javnim zdravstvenim ustanovama, započelo je vakcinisanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u privatnim zdravstvenim ustanovama, a prema iskazanim potrebama, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.