Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti

- Ovim putem ponovo apeliramo na sve odgovorne i skrećemo pažnju na urgentnost otklanjanja zastoja u radu pomenute Komisije kako za bankarski sektor, tako i za ukupnu poslovnu zajednicu u BiH. Zbog nemogućnosti rada Komisije za vrijednosne papire FBiH, na desetke miliona KM ulaganja u bankarski sektor u BiH je na čekanju već duži vremenski period, a činjenica je da preko 400 neriješenih zahtjeva čekaju odobrenje Komisije, uključujući investicije u vrijednosti od preko 100 miliona KM.

Vjerujemo da će nadležne strukture u okviru Parlamenta FBiH imati sluha za hitnost u rješavanju ovog pitanja, imajući na umu da Komisija ne može obavljati ono zbog čega je osnovana posebnim zakonom, a to je zaštita investitora i nadzor tržišta i učesnika na tržištu, te nadzor emisije i prometa vrijednosnih papira, kao i drugih radnji kojima se osigurava efikasno funkcionisanje tržišta vrijednosnih papira, kako bi se izbjegao nastanak štete tržištu kapitala, privredi, bankama, dioničkim društvima, dioničarima i investitorima.

Udruženje banaka BiH, koje čine sve komercijalne banke koje posluju na teritoriji BiH, zahtijeva od svih tijela u ovom procesu hitno rješavanje situacije u vezi sa radom Komisije, uključujući trenutnu obnovu njenog funkcionisanja i izbjegavanje bilo kakvog budućeg nefunkcionisanja ove institucije.