Radi se o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH koji bi bile na snazi dok traje period prirodne nesreće izazavane pandemijom koronavirusa u FBiH.  

- Iako smo u ponedjeljak sa predstavnicima sindikata koji učestvuju u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine usaglasili gotovo 90 posto teksta izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH, nažalost, danas su predstavnici sindikata prekinuli socijalni dijalog o izmjenama i dopunama ovoga Zakona. Tokom razgovora u ponedjeljak,  iz UPFBiH smo se, između ostalog, složili da ponovo pokrenemo pregovore o općem kolektivnom ugovoru sa predstavnicima sindikata,  a postignut je i visok stepen saglasnosti o drugim pitanjima koja se tiču pojedinih izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH. Međutim, napuštanjem socijalnog dijaloga od strane predstavnika sindikata o izmjenama i dopunama Zakona o radu, napustili su i socijalni dijalog o općem kolektivnom ugovoru - ističu iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Udruženje poslodavaca FBiH će, nakon što su predstavnici sindikata prekinuli socijalni dijalog o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, dostaviti svoje prijedloge Vladi FBiH sa zahtjevom da budu uvršteni u konačni tekst Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH. Prijedlozi UPFBiH prema Vladi FBiH imaju prevashodni cilj u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti broj otpuštenih radnika.

- Ovakav stav predstavnika sindikata nas i ne čudi, jer se mahom radi o predstavnicima sindikata zaposlenih u javnom sektoru.  Oni su vjerovatno bili ohrabreni izjavama premijera Fadia Novalića na sjednici ESV za teritoriju FBiH koji je rekao da niko u javnom sektoru nije i  neće ostati bez posla, niti će uposlenicima u javnom sektoru biti smanjene plaće bez pristanka sindikata. Pri tome su u potpunosti zanemarili drugi dio izjave premijera Novalića koji je rekao da teret krize mora biti ravnomjerno raspoređen.  Ako Vlada FBiH ne usvoje izmjene i dopune Zakona o radu FBiH to znač da će teret krize izazvane pandemijom koronavirusa u Federaciji BiH bit će prebačen isključivo na prihvatni sektor i zaposlene u privatnom sektoru - naglašavaju u UPFBiH.