Predstavnici Udruženja ugostitelja KS na današnjem sastanku sa ministrom finansija u Vladi KS Amelom Kovačevićem, ministrom privrede Harisom Bašićem i zastupnikom u Skupštini KS Zvonkom Marićem istakli su neke od najvažnijih problema sa kojima se susreću uposleni u ovom sektoru.

Kako je ova oblast uređena federalnim, kantonalnim i općinskim propisima, za iznalaženje boljih rješenja uređenja sektora ugostiteljstva i turizma potrebno je djelovanje svih nadležnih.

Pitanje parafiskalnih nameta opterećuje cjelokupnu privredu pa tako i ovaj sektor. Promjene u ovoj oblasti su već najavljene, a kako je istakao ministar Kovačević, ubrzo će se krenuti u reformu oblasti kantonalnih taksi. Zajednički je interes, istaknuto je danas, da se privrednicima, kao i ugostiteljima koji tek započinju svoj biznis, prva godina poslovanja olakša kroz smanjenje ili oslobađanje plaćanja parafiskalnih nameta.

- Mi smo taj proces već pokrenuli. Kreiranje boljeg poslovnog okruženja jedan je od važnih pravaca djelovanje ove Vlade i Skupštine. U domenu svoje nadležnosti, Kanton Sarajevo će kroz izmjene zakonske legislative stvarati bolje i lakše uvjete poslovanja - poručio je ministar Kovačević.

Problem nedostatka kvalificiranog kadra u ugostiteljstvu evidentan je i u Kantonu Sarajevo. Iz Udruženja potenciraju još šire programe prekvalifikacije kao i proširivanje upisnih kvota u pojedinim srednjim školama kako bi se došlo do nedostajućeg kadra, navodi se u saopćenju Vlade KS.