Zbog epidemiloške situacije nije planirana komemoracija preminulom, dok će ukop biti održan u 14.00 sati, potvrđeno je Feni na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo.

Dževad Hozo je rođen 10. maja 1938. u Užicu. Nakon završene gimnazije u Bihaću 1957. godine upisuje Studij povijesti umjetnosti u Beogradu. Studij je prekinuo i 1958. godine upisao Akademiju za likovnu umjetnost u Ljubljani. Nakon diplome 1963. godine upisuje specijalizaciju kod prof. R. Debenjaka. Za vrijeme studija boravio je u Parizu i Poljskoj, a naknadno je studijski boravio u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Maroku i Švicarskoj.

Status slobodnog umjetnika imao je od 1966. do 1973. kada je postao docent za grafiku na novoosnovanoj Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu kao voditelj Katedre grafike. Sudjelovao je u oblikovanju programa Collegium Artisticuma i napisao rukopis o manualnim grafičkim tehnikama, kojeg je kasnije (1988. godine) izdao pod naslovom Umjetnost multioriginala. Godine 1981. postao je član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Samostalno je izlagao više od četrdeset puta, a grupno je sudjelovao na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim izložbama, kao bijenalima i trijenalima. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za grafiku na prestižnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Bavio se ilustracijom, grafičkim oblikovanjem i autor je više knjiga o grafici. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2009. godine donijela je odluku o proglašenju Zbirke umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Živio je i radio u Sarajevu i Neumu.