I ove godine, nominalna kamatna stopa za Stambene kredite za mlade će iznositi 2,99 posto na godišnjem nivou, fiksna do kraja otplate kredita.

Union banka je ovaj put pripremila i jedinstvene pogodnosti za sve buduće korisnike stambenih kredita za mlade. Riječ je o mogućnosti dodatnog smanjenja kamatne stope za novorođenu ili usvojenu djecu od dana podnošenja zahtjeva za kredit, pa tako oni klijenti koji u otplatnom periodu dobiju troje djece, mogu ostvariti kamatnu stopu od čak 2,39 posto.

Dosad je putem ove kreditne linije više od 600 mladih osoba i mladih bračnih parova riješilo najvažnije životno pitanje, sa ukupno plasiranim iznosom više od 56 miliona maraka kredita.

Posebno je važno naglasiti da je većina korisnika ovih kredita mladi sa višom ili visokom stručnom spremom, a dolaze iz više od 50 gradova i mjesta u FBiH, navodi se u saopćenju Union banke.