Do uspostave tog softverskog rješenja Porezna uprava će dva puta sedmično - svakog petka i utorka - objavljivati stanje broja zaposlenih po kantonima i općinama i to: po prebivalištu zaposlenika (JMBG) i mjestu rada (JIB).

Podaci o broju zaposlenih osoba će biti objavljivani na način da se u izvještaju koji se objavljuje utorak nalaze podaci zaključno sa prethodnim petkom, a u izvještaju koji se objavljuje u petak nalaze se podaci zaključno sa prethodnim utorkom.

Satanje na današnji dan izgleda ovako: 

 

Navedena dinamika publikovanja podataka uslovljena je zakonskim rokom za procesuiranje obrazaca u Poreznoj upravi FBiH, kao i otežanoj komunikaciji obveznika uplate doprinosa sa Poreznom upravom s obzirom na novonastalu situaciju, a u svrhu pouzdanosti podataka.

Iz Porezne uprave navode da su objavljeni podaci o zaposlenim osobama kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom.

U tabelarnom pregledu koji slijedi daje se pregled stanja na LINKU, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.