Prema podacima Agencije za statistiku BiH, pokrivenost uvoza izvozom u januaru je iznosila 69,2 posto, a vanjskotrgovinski deficit 380 miliona maraka.

Izvoz u zemlje CEFTA-e je iznosio 124 miliona maraka i viši je za 1,8 posto u odnosu na januar lani, dok je uvoz iznosio 145 miliona maraka i viši je za 1,7 posto. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama CEFTA-e iznosila je 85,5 posto.

Izvoz u zemlje EU-a je u januaru 2020. iznosio 632 miliona KM, što je za šest posto manje nego u januaru prošle godine, dok je uvoz iznosio 764 miliona KM, što je za 1,7 posto manje nego u januaru prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama EU-a je iznosila 82,7 posto.