Izrazili su zabrinutost zbog talibanske zabrane da žene pohađaju univerzitete i rade za nevladine organizacije.

Osuđujući odluku koja sprečava afganistanske djevojčice da idu u školu nakon šestog razreda, iz VSUN-a se traži puno, ravnopravno i smisleno učešće žena i djevojčica u zemlji.

Vijeće je pozvalo talibane da ponovo otvore škole i brzo preokrenu politike i prakse koje "predstavljaju rastuću eroziju" poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Zahtijevajući ukidanje zabrane zapošljavanja žena u nevladinim i međunarodnim organizacijama u Afganistanu, Vijeće je naglasilo da će zabrana imati značajan utjecaj na akcije humanitarne pomoći u zemlji.

Talibani su 24. decembra uveli zabranu da nevladine organizacije zapošljavaju žene u Afganistanu.

Abdurrahman Habib, portparol Ministarstva ekonomije privremene vlade talibana, rekao je da je Ministarstvo navedenu odluku poslalo svim nevladinim organizacijama u zemlji i da se te odluke trebaju pridržavati.

Napomenuto je da će biti oduzete licence nevladinim organizacijama koje nisu prekinule radni odnos žena u Afganistanu.

Ministarstvo visokog obrazovanja talibanske prelazne vlade objavilo je 20. decembra da je do daljnjeg obustavljeno školovanje studentica.

Ženama i djevojčicama u Afganistanu uskraćena su mnoga prava, uključujući obrazovanje, dok je privreda zemlje teško pogođeno jer je međunarodna finansijska pomoć smanjena nakon što su talibani došli na vlast 15. augusta 2021. godine. U tom su procesu hiljade žena ostale bez posla u državnim institucijama i privatnom sektoru.