Ovu informaciju za Faktor je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak. 

Kazao je da je Munjić dobio ovlaštenje da rukovodi FUP-om na tri mjeseca, ali da nema status v. d. direktora.

Sada slijedi proces formiranja Nezavisnog odbora koji će raspisati i provesti konkurs za imenovanje direktora FUP-a.

Vlada FBiH na današnjoj sjednici je također dala prethodnu saglasnost da se za vršioca dužnosti direktora Autocesta FBiH postavi Denis Lasić (HDZ), bivši federalni ministar prometa i komunikacija.