Planirani iznos emisije je 30 miliona maraka. U ponudi je 30.000 hartija vrijednosti, nominalne vrijednosti po 1.000 KM. Rok dospijeća je pet godina, odnosno do 26. augusta 2027. godine.

Aukcija na Banjalučkoj berzi planirana je za 24. august ove godine. Kamatna stopa je fiksna pet posto na godišnjem nivou. Isplata glavnice je jednokratno po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartije od vrijednosti), dok se kamata obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).

U javnom pozivu je navedeno da Ministarstvo finansija može, u skladu sa posebnom odlukom Vlade RS-a, izvršiti prijevremeni otkup.