U javnom pozivu Ministarstvo finansija RS-a objavilo je da planira izdati 300.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici. Obveznice su s rokom dospjeća pet godina, a predviđena je fiksna kamatna stopa dva posto na godišnjem nivou.

Iz Vlade RS-a najavili su formiranje Fonda za pomoć privredi, koji bi trebalo da bude operativan u maju, a u koji bi se, uz novac međunarodnih kreditora, upumpala i sredstava emisijom obveznica i trezorskih zapisa.

Kako bi se omogućilo povećano zaduživanje RS-a, ići će se u izmjene Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama, koji inače definira limite do kojih se entitet može zadužiti u jednoj fiskalnoj godini. Izmjenama ovog zakona, koje će omogućiti vanredno stanje, ta ograničenja će se ukloniti. Vanredno stanje je izglasano u Narodnoj skupštini, ali još nije stupilo na snagu.

Republika Srpska nedavno je objavila poziv za emisiju trezorskih zapisa u vrijednosti 50 miliona KM, koja je zakazana za 1. april 2020. godine. Zapisi su šestomjesečni s rokom dospjeća 2. oktobar 2020. godine.

Prema još aktuelnoj odluci o kratkoročnom zaduživanju RS-a, maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku 2020. godine može biti najviše do osam posto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.