Predmet je vraćen na novo suđenje. 

Pvostepenom presudom Okružnog suda Banja Luka iz oktobra 2020. godine, krivice su oslobođeni Aleksandar Deurić, pomoćnik direktora, Dragan Grulović šef Odjeljenja u RUGIPP-u , te više stručne saradnice za pravne poslove u navedenoj instituciji, Doris Kremenović i Željka Milinković.

Optužnica ih tereti da su raznim malverzavijama i zloupotrebama položaja oštetili Grad Banju Luku za oko 7,43 miliona maraka. Optužnica tereti  Deurića, Grulovića i Kremenović  da su u periodu od 2015. do 2017. godine iskoristili službeni položaj i prekoračili ovlaštenja, te nezakonito omogućili da firma "Naš Dom" a.d. Banja Luka stekne pravo svojine nad zgradom i pomoćim objektom u Grčkoj ulici u Banjoj Luci čime su im pribavili 2,18 miliona KM.

Grulović i Kremenović  su optuženi da su nezakonito omogućili da firma "Građa" stekne pravo vlasništva na parcelom od 33.000 kvadrata čime je Banja Luka oštećena za 5,25 milina KM.

Grulovića i Milinković treća tačka optužnice tereti za trgovinu utjecajem, odnosno da su dogovarali obustavu istrage u predmetu "Varnica Marija" koju je vodilo banjalučko Okružno javno tužilaštvo.

Prema optužnici, Milinković je bila u "dobrim odnosima" sa jednim tužiocem, a Grulović je trebao dogovoriti detalje oko isplate novca kako banjalučko tužilaštvo pomenuti predmet ne bi proslijedilo Republičkom javnom tužilaštvu, već obustavilo istragu.