Ovom odlukom Agenciji za privatizaciju u FBiH raspoređuje se ukupno 480.935,75 KM od prodaje imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Republici Srbiji, koja se nalazi u Užicu, Valjevu i Beogradu, saopćila je Vlada FBiH.