Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-juli 2019. godine uplatili su 3.049.846.477 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, saopćeno je iz ove institucije.

U strukturi direktnih poreza, naplaćeno je 242.768.756 KM poreza na dobit,  64.475.294 KM poreza na imovinu, ostalih poreza 371.582 KM,  poreza na dohodak 243.561.617 KM te naknada i taksi u iznosu od 245.634.961 maraka.

U periodu januar-juli naplaćeno je 2.086.718.115 maraka doprinosa za penzijsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje, kao i doprinosa za slučaj nezaposlenosti.

- Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.7.2019.godine je 535.119 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu - saopćeno je iz Porezne uprave.