Načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić  potpisao je protokol o donaciji  Šumarskom fakultetu u Sarajevu sa dekanom prof. dr. Mirzom Dautbašićem. 

Kako je definisano protokolom Općina Centar će iz budžeta izdvojiti  10.000 maraka koje će Šumarski fakultet iskoristiti za nastavak uređenja i rekultivaciju dijela zapuštenih površina arboretuma na Slatini te postavku adekvatnog mobilijara. 

- Na arboretuma planiramo organizirati i terensku nastavu za naše studente. Koristim priliku da se zahvalim Općini Centar i načelniku Ajnadžiću jer svake godine izdvajaju sredstva za održavanje ovog prostora - naglasio je dekan Dautbašić, navodi se u saopćenju Općine Centar.