Oko četrdeset uglednih univerzitetskih nastavnika učestvovalo je u radu okruglog stola na temu "Budućnost visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu iz perspektive Izborne platforme SDA Bosne i Hercegovine".

Podržani su ključni ciljevi u oblasti visokog obrazovanja postavljeni u Izbornoj platformi SDA BiH. Posebno je naglašena potreba hitne promjene Zakona o visokom obrazovanju u cilju otklonjenja prepreka ostvarivanju upravljačke autonomije i povezivanja Univerziteta u Tuzli sa realnim sektorom i međunarodnim institucijama i fondovima. Kazano je da su to ključni preduslovi za zaustavljanje opasnog trenda institucionalnog urušavanja Univerziteta koje se ogleda u obaranju nivoa naučnog, istraživačkog i pedagoškog rada.

Zaključeno je da je vraćanjem naučno- istraživačkog rada, koje će biti omogućeno ostvarivanjem opredjeljenja da se dostignu ulaganja u nauku u visini dva posto od budžeta na svim nivoima vlasti, uz formiranje kantonalnog fonda za zapošljavanje asistenata i mladih istraživača, te kapitalnim ulaganjima u podizanje kvaliteta, moguće Univerzitet u Tuzli vratiti u krug vodećih regionalnih univerziteta i značajno mu podići nivo na ljestvici svjetskih univerziteta, saopćeno je iz SDA TK.

Učesnici u raspravi su podržali i stav da određena zanimanja i programi na Univerzitetu, kao što su nacionalna istorija, geografija, bosanski jezik treba očuvati bez obzira na smanjeni broj studenata. Zaključeno je i da profesore Medicinskog fakulteta radno angažirane na Univerzitetsko kliničkom centru treba izjednačiti u svim pravima sa ostalim nastavnicima.

Bego Gutić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona je u sam vrh prioriteta budućeg sastava skupštine, pa i vlade, svrstao vraćanje upravljačke autonomije Univerzitetu i stvaranje uslova za njegovo efikasno funkcionisanje i postizanje evropskih standarda; kako u području edukacije tako i u području naučnih istraživanja.

-Univerzitet u Tuzli će i ubuduće biti ne samo kičma visokog obrazovanja na Tuzlanskom kantonu, već i nezamjenljiv faktor društveno-ekonomskog razvoja - rekao je Bego Gutić.