Javno komunalno preduzeće "Zenicatrans-prevoz putnika" kupilo je tri polovna minibusa, koje su danas pustili u promet, a koje će koristiti na dosad nerentabilnim linijama.

Kako je istakao direktor tog preduzeća Darmin Terzić, u skladu sa usvojenom strategijom razvoja te mjerama sanacije teškog stanja i izlaska iz krize, do kraja godine planiraju nabaviti barem još šest ovakvih, manjih voznih jedinica.

Tri minibusa za koje je izdvojeno 55.000 KM te koji imaju kapacitet od 16 do 24 sjedala, saobraćat će na pravcima prema naseljima Gladovići, Trešnjeva Glava i Tetovo.

-Očekujemo da ćemo do kraja godine uspostaviti prijevoz minibusevima i na ostalim pravcima koji nam nisu profitabilni za vožnju velikim autobusima. Već s ovom investicijom, na mjesečnom nivou, stvarat ćemo uštedu preduzeću za otprilike 10.000 KM jer će samo troškovi goriva biti manji za četiri puta - ističe Terzić.

Smatra kako će planiranom nabavkom novih minibuseva uvećati i uštede, ali i poboljšati kvalitet usluga.

-Naša su nastojanja da u popodnevnim satima, kada nemamo veliki broj putnika, minibus vozila ubacujemo i u gradski saobraćaj. Time bismo ostvarili nove uštede i sačuvali firmu, kao jedini gradski javni prijevoznički servis - kaže Terzić.

Najveći dug, dodaje, imaju prema Poreznoj upravi Federacije BiH, kojoj su odranije dužni 3,7 miliona KM te još 272.000 KM novonastalih dugovanja.

Gradsko vijeće je svojom odlukom naložilo Gradskoj upravi da tom preduzeću jednokratno doznači 400.000 KM te još četiri mjeseca po 150.000 KM, u periodu od septembra do decembra ove godine.

-Naša su nastojanja da što prije potpišemo novi ugovor i da Grad preuzme obaveze prema Poreznoj upravi FBiH i da, konačno, ovo preuzeće postavimo na stabilne osnove, da može pružati kvalitetnu i brzu uslugu građanima Zenice - ističe Terzić.